Úspešná prezentácia pekárov a cukrárov na Danubius-Gastro 2013

Môže nás tešiť, že na úspechu veľtrhu Danubiu Gastro 2013 sa aktívne podieľal aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov či už priamo, alebo prostredníctvom  Rady pekárov a cukrárov. Týkalo  sa to tak jednotlivých súťaží alebo organizácie seminára o kvalite a bezpečnosti potravín, ktorého sa zúčastnilo okolo stovky záujemcov, najmä z našich radov.  Sídlo zväzu na výstave bolo v spoločnom stánku potravinárov v hale D1, kde nás navštívil pán prezident Gašparovič  i minister Jahnátek so svojim sprievodom. Okrem toho sme sa prezentovali  i v spoločnom stánku našich členov v hale D2.  Súčasťou  obidvoch stánkov  boli prezentačné vitríny, v ktorých vystavovalo svoje výrobky sedem  našich členov. Samostatné stánky mali šiesti naši členovia.

V rámci výstavy sa uskutočnilo viacero pracovných i priateľských stretnutí so predstaviteľmi obidvoch cechov, ale i našimi zahraničnými partnermi z Čiech a Maďarska. Českí kolegovia nás informovali, že spoločná Česká a Slovenská  ročenka pekára a cukrára 2013 sa tlačí a bude v prvých dňoch februára k dispozícii.Stálou súčasťou veľtrhu je aj udeľovanie ocenenia Značka kvality SK najlepším potravinárskym výrobkom. Aj tu sme mali zastúpenie, keď náš člen, Tatrapeko,a.s., získal, už podľa nových kritérií, ocenenie Značka kvality SK Gold  za cukrársky výrobok Meduška.

Úspešnosť veľtrhu Danubius Gastro 2013 potvrdzuje aj priložená foto dokumentácia vo "fotogalérii". Treba však pripomenúť, že tento úspech sa nerodil ľahko a vyžadoval veľa úsilia a času. Tí, ktorí boli pritom vedia,  koľko problémov a prekážok bolo treba prekonať. Výsledok je však jednoznačný; prezentácia slovenského pekárstva sa vydarila a naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa o tento úspech zaslúžili.