Workshop TESCO

Tesco sa v Nitre stretlo s  lokálnymi výrobcami pekárenských výrobkov

Úspešný začiatok partnerstva Tesca a Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov


Nitra, 28. októbra 2011 – Informačný seminár spoločnosti Tesco pre malých  miestnych producentov pekárenských výrobkov odštartoval spoluprácu slovenského Tesca s Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov SR.

„Našou dlhodobou stratégiou je ponúkať našim zákazníkom stále viac lokálnych výrobkov. Zákaznícke prieskumy potvrdzujú, že symbolom lokálnej a regionálnej chuťovej diferencovanosti je práve segment pekárenských výrobkov. Z tohto dôvodu sme práve v partnerstve so stavovským zväzom pekárov zorganizovali stretnutie s producentmi, ktorí majú chuť a potenciál s nami spolupracovať. Vysvetlili sme im základné piliere nášho obchodného plánu a naše očakávania, ktoré máme od našej dodávateľskej základne,“ povedal Miroslav Kepák, komerčný riaditeľ spoločnosti Tesco Stores SR, a.s.

Predmetný seminár je súčasťou dlhodobého projektu Tesco Dodávateľská Akadémia. Prostredníctvom tohto projektu Tesco realizuje systém podpory na budovanie dlhodobých partnerstiev s lokálnymi a národnými dodávateľmi. Projekt je pripravený pre dodávateľov, ktorí s Tescom ešte nespolupracovali, ale aj pre tých, ktorí sieti už produkty dodávajú, ale chcú s Tescom rásť z hľadiska kvality aj objemu produkcie.

.„So stretnutia s malými miestnymi pekármi mám výborný pocit, stretol som ľudí, ktorí sa pekarine rozumejú a skvele ovládajú zákaznícke preferencie v regiónoch, v ktorých pôsobia. Verím, že s mnohými z nich začneme budovať dlhodobé partnerstvo,“ zhodnotil svoje pocity Martin Furdík, category manager spoločnosti Tesco pre segment pekárenských výrobkov.

Bohumír Sabo, výkonný riaditeľ PZPCC o podujatí: „.Privítali sme iniciatívu Tesca a pripravili stretnutie s výrobcami prakticky z celého Slovenska. Mohol by to byť začiatok novej spolupráce medzi výrobou a obchodom, kde budeme ako partneri a nie ako protivníci. Stretnutie nám umožnilo lepšie spoznať jeden druhého, jeho podmienky, očakávania  alebo možnosti. Našim cieľom je rozširovať ponuku regionálnych výrobkov a špecialít, obohatiť trh a v konečnom dôsledku prispieť k zvýšeniu zastúpenia slovenských výrobkov v obchodnej sieti...................................“

Zhrňujúce fakty

Dlhodobou stratégiou spoločnosti Tesco je podporovať producentov domácich potravín
Tesco Dodávateľská akadémia je systém podpory a edukačných aktivít pre lokálnych a národných výrobcov potravín a prvovýrobcov

V súčasnosti Tesco spolupracuje s 800 domácimi dodávateľmi, tento počet sa od roku 2003 zdvojnásobil a viac ako polovica z nich spolupracuje s Tescom vyše 5 rokov
V roku 2003 Tesco vytvorilo na svojej slovenskej centrále oddelenie nákupu pre čerstvé potraviny
Tesco nadväzuje Dodávateľskou akadémiou na vzdelávacie aktivity, po prvý raz spustené v roku 2003
Tesco Dodávateľská akadémia bol slávnostne oznámená 18. augusta 2011 na Agrokomplexe v Nitre
Tesco sa cíti byť firmou spoločensky zodpovednou, pomoc a podpora domácim producentom čerstvých potravín je jedným z pilierov jeho obchodnej stratégie