Zväz pekárov aktívne na Danubius Gastro 2012

Ako sa už stalo tradíciou v druhej polovici januára tohto roku prebehol v Bratislave veľtrh gastronómie Danubius Gastro spolu s veľtrhom cestovného ruchu IFT Slovakiatour.
Nie som oprávnený hodnotiť úspešnosť týchto dvoch akcií ale podľa počtu vystavovateľov i návštevníkov by som povedal, že sú čoraz viac atraktívne. Celkovo sa na veľtrhu predstavilo 321 vystavovateľov z Čiech, Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Francúzska, Talianska a samozrejme Slovenska. Počet návštevníkov dosiahol takmer 73 000.
My ako potravinári a špeciálne pekári posudzujeme a porovnávame tento veľtrh s bývalou výstavou Gastra Alimenta resp. COBA v Nitre. Ide totiž o to kto a kde nahradí Gastru Alimentu. Pri neistote ako to bude v budúcnosti s Agrokomplexom v Nitre by ako náhrada mohol byť aj veľtrh Danubius Gastro v Bratislave. Pre toto miesto hovorí aj zaradenie tohto veľtrhu do kalendára výstav na rok 2012 podporovaných MPRV SR. Ale je tu aj návrh oživiť Gastru Alimentu vrátane COBY v Nitre pri príležitosti Svetového dňa potravín resp. Svetového dňa chleba. Rozhodnutie si však vyžaduje nájsť spoločnú reč všetkých potravinárov i vystavovateľov. A tá zatiaľ chýba. Jedno je však isté. Výstavy, propagačno-informačné akcie, kde môžeme spotrebiteľa zoznámiť s našim sortimentom, ukázať mu čo dokážeme vyrobiť, potrebujeme. Ťažko si môže spotrebiteľ žiadať výrobok o ktorom ani nevie, že sa vyrába. Zoznámiť ho s produkciou, predviesť mu výrobok, informovať ho, je jedna z ciest, ako zvýšiť odbyt našich výrobkov.
Podnikateľský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov sa Danubius Gastro prezentoval v spoločnom stánku s firmou PekaStroj s.r.o., Nitra. Pekárske výrobky do vitrín dodala a naaranžoval náš člen – spoločnosť Trenpek. V stánku sme okrem návštevníkov veľtrhu privítali mnohých našich členov či už výrobcov alebo dodávateľov. K významným udalostiam patrí i rokovanie s Ing. Ruppeldovou, riaditeľkou Odboru potravinárstva a obchodu nášho ministerstva o ďalšom postupe pri transformácii PK SR, či rokovanie s predstaviteľmi ŠVPS SR o aplikácii nových nariadení EÚ v našom odvetví. Spomenúť musíme i návštevu riaditeľky Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave Mgr. K. Věntusovej spolu s vedúcim Biocentra v Modre Doc.Šilhárom. V podnetnej diskusii sme sa zhodli na tom, že užšia spolupráca medzi pekármi a výskumom bude prínosom tak pre vedu ako i prax. 
Súčasťou veľtrhu bolo i odovzdávanie prestížnych ocenení Značka kvality SK. Medzi ocenenými opäť nechýbal ani náš člen. Značku kvality SK získali Liptovské pekárne a cukrárne pre Chlieb celozrnný varený 600 gramový. Ocenenia na slávnostnom gala večere odovzdával minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Z.Simon. a za Lippek ju prebral riaditeľ spoločnosti Ing. S.Moravčík.


Ing. Bohumír Sabo, CSc.                                                                                                   
výkonný riaditeľ zväzu