Pekári, cukrári a cestovinári vítajú vymenovanie nového ministra. Ponúkajú expertov do jeho poradného tímu

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) víta vymenovanie legitímneho ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pána Richarda Takáča. Zväz zastupujúci najväčšiu časť slovenského potravinárstva je pripravený spolupracovať s novou vládou, agroministrom i Národnou radou SR.

„V rámci príprav kompenzácií pre potravinárov za zvýšené príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky náš zväz aktívne komunikoval s novovymenovaným pánom ministrom a aj vďaka jeho aktivite sa podarilo kompenzáciu pre potravinárov a poľnohospodárov nielen presadiť ale aj zrealizovať. Jeho postoje boli vždy triezve a o stav nášho sektora i naše potreby sa aktívne zaujímal, čo žiaľ nemôžeme povedať o politikoch bývalej koalície,“ povedal Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC. 

SZPCC bude v najbližšom období kontaktovať strany v NR SR, aby nadviazal kontakty s ich odborníkmi na potravinárstvo, ktorí by mali byť povinnou súčasťou každej politickej strany zastúpenej v NR SR. Potravinová bezpečnosť a sebestačnosť Slovenska i korektná cenotvorba potravín by mali byť kompetenciou každej politickej strany. 

„Ako najväčší zväz, ktorý zamestnáva až tretinu pracovníkov v potravinárstve doslova v každom regióne Slovenska, chceme pánovi ministrovi i zástupcom v NR SR ponúknuť naše odborné kapacity nielen na národnej ale aj európskej úrovni. Sme pripravení konštruktívne viesť dialóg o politike agrorezortu orientovanej na podporu skutočných výrobcov potravín na Slovensku a nie priekupníkov. V prípade potreby vieme poskytnúť aj odborníkov do poradného tímu pána ministra Takáča. V minulosti totiž v poradnom tíme ministra Vlčana nebol žiadny potravinár a viedol ho dokonca dlhoročný predstaviteľ obchodných reťazcov Katriak. To viedlo k legalizácii nekalých obchodných praktík reťazcov a aj k podpisovaniu nefunkčných memoránd, ktoré boli len PR aktivitami obchodníkov. Tie slovenským spotrebiteľom ani výrobcom nijakým spôsobom nepomohli,“ podčiarkol M. Lapšanský.