Pekárne už pre predčasné dôchodky a pandemickú situáciu začali obmedzovať produkciu

Niektoré pekárne na Slovensku už pre nedostatok zamestnancov začali obmedzovať produkciu a prestávajú prijímať nové objednávky. V predvianočnom období, kedy býva dopyt po chlebe, pečive a koláčoch troj- až štvornásobne vyšší ako počas roka, to môže spôsobiť nedostatok niektorých pekárskych a cukrárskych výrobkov na pultoch. Týkať sa to bude najmä tradičných regionálnych slovenských vianočných výrobkov.

„Nedostatok pracovníkov z dôvodu zhoršujúcej sa chorobnosti prakticky vo všetkých regiónoch Slovenska a zvyšujúci sa počet predčasných odchodov do dôchodku, ovplyvnili počty zamestnancov už do tej miery, že viaceré prevádzky museli pristúpiť k obmedzeniu produkcie. Sme v kontakte s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vzhľadom na veľmi negatívny vývoj v zdravotnej situácii populácie predpokladáme, že výroba sa bude v predvianočnom období obmedzovať ešte viac. Máme návrh riešenia situácie avšak čakáme na termín od pána ministra práce sociálnych vecí a rodiny, keďže potrebujeme aktívnu spoluprácu s úradmi práce v regiónoch,“ povedal Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). 

V predvianočnom období, kedy sa tradične v pekársko-cukrárskom sektore vyrobí o 300 až 400 % výrobkov viac, tak nebude možné naplniť všetky objednávky. Pekári už koncom novembra informovali o možných rizikách nadchádzajúceho obdobia. Ako najväčší sektor slovenského potravinárstva, zamestnávajúci cez 12 000 vo všetkých regiónoch krajiny, totiž začali zaznamenávať veľké množstvo žiadostí o predčasné odchody do dôchodku a rýchly rast chorobnosti svojich zamestnancov. 

„Žiaľ, vážnosť situácie do ďalších týždňov môžeme len odhadovať. Ak sa práceneschopnosť  ešte zhorší, budú musieť najmä stredné a väčšie prevádzky pristupovať k ešte väčším obmedzeniam ako je napríklad rušenie celých zmien či zastavenie výroby v  noci. V tejto situácii každý pekár či cukrár bude prirodzene hľadať cesty pre spoluprácu s dlhodobými a férovými partnermi. Špekulantskí obchodníci, ktorí viedli rokovania len z pozície sily a bez ohľadu na náklady výrobcov, tak budú mať mimoriadne ťažkú situáciu a čerstvé pečivo a regionálne špecifické vianočné pečivo a koláče im môžu na ich pultoch chýbať, “ vysvetlil M. Lapšanský.