Súťaž ''Najlepší Bratislavský rožok pre juniorov pekárov''

Vážení kolegovia , predstavitelia pekárských spoločenstiev .
 
V prílohe Vám posielame  Organizačné pokyny na sprievodné súťaže
počas  medzinárodnej  výstavy  Danubius  Gastro  2016 a jubilejného
10. ročníka o Najlepší Bratislavský rožok  pre juniorov pekárov . 
 
Prosíme , prepošlite tieto informácie všetkým Vaším členom , aby sme
na verejnosti dôstojne prezentovali náš potravinársky segment .
 
S pozdravom sa tešíme na aktívnu účasť .
 Za organizátorov ,
 
Vojtech  Gottschall , v.r.
Cech PaCRZ Slovenska