Aktuality

Rokovanie s Českým zväzom

Rokovanie s Českým zväzom

20. Augusta 2013 prijal predseda predstavenstva Ing. Čulen spolu s predsedkyňou  DR Ing. Lopúchovou a výkonným riaditeľom Ing. Sabom  predstaviteľov Českého zväzu pekárov a cukrárov.  S predsedom českého zväzu Ing. Jaromírom Dřízalom a Ing. Stanislavom Mihulkom  hovorili o rozširovaní spolupráce medzi obidvomi organizáciami. Čítať viac...

Českí pekári: Pečivo by sa nemalo zlacňovať ani pri dobrej úrode obilia

Českí pekári: Pečivo by sa nemalo zlacňovať ani pri dobrej úrode obilia

Praha (ČTK) - Chlieb a pečivo z českých pekární by sa nemalo zlacňovať, ani ak bude tento rok v Česku dobrá úroda obilia a klesnecena múky.     Čítať viac...

Stanovisko Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov k vplyvu novej úrody na ceny pekárskych výrobkov

Stanovisko Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov k vplyvu novej úrody na  ceny pekárskych výrobkov

V súvislosti s predpokladanou dobrou úrodou obilnín sa začali v médiáchobjavovať  názory,  že možno očakávať nižšiu cenu múky a následneaj pečiva. S cieľom uviesť veci na pravú mieru vydal Slovenský zväzpekárov, cukrárov a cestovinárov pre Tlačovú agentúru SR vyjadrenie, v ktorom reaguje na tieto názory a vysvetľuje pozíciu spracovateľov múky. Čítať viac...

Úspešná prezentácia pekárov a cukrárov na Danubius-Gastro 2013

Úspešná prezentácia pekárov a cukrárov na Danubius-Gastro 2013

Predpokladám, že všetci, ktorí výstavu navštívili, budú so mnou súhlasiť, že jubilejný 20. ročník veľtrhu Danubius – Gastro predstavuje z hľadiská prezentácie slovenského pekárstva a cukrárstvanový míľnik. Míľnik, ktorý naznačuje, že úpadok našich vystavovateľských aktivít je už za nami a že môžeme začať písať novú históriu.  Na toto konštatovanie ma oprávňuje jednak veľkosť výstavnej plochy, ktorú sme si na veľtrhu prenajali, ale i počet vystavovateľov, či už pekárov a cukrárov alebo dodávateľov technologických zariadení a surovín. A v neposlednom rade musím pripomenúť sprievodné akcie, ktoré významne obohatili a zatraktívnili celú výstavu a stretli sa s nevšedným záujmom odborníkov i laickej verejnosti. Čítať viac...

21. riadne Valné zhromaždenie

21. riadne Valné zhromaždenie

z 21. riadneho valného zhromaždenia Podnikateľského zväzu pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR, ktoré sa konalo 13. apríla 2012 v Piešťanoch Čítať viac...

Navštívili sme Salimu s MBK 2012 i český zväz pekárov a cukrárov

Navštívili sme Salimu s MBK 2012 i český zväz pekárov a cukrárov

Po dvojročnej prestávke sa v dňoch 28. februára až 2. marca opäť v Brne otvorili brány 28. medzinárodného potravinárskeho veľtrhu SALIMA. Jeho stálou súčasťou je aj 6. medzinárodný veľtrh mlynárstva, pekárstva a cukrárstva MBK (skratka z nemeckého Mühlerei, Bäckerai, Konditorei), ktorý bol umiestnený v najväčšom pavilóne výstaviska  - v pavilóne P. V týchto výstavných priestoroch malo svoje stánky viac ako 30 firiem ponúkajúcich svoje produkty pre pekárov a cukrárov. Najväčšie zastúpenie mali firmy dodávajúce technologické zariadenia, ale vystavovali aj viaceré firmy s ponukou surovín alebo zlepšovacích prostriedkov. S potešením môžeme konštatovať, že medzi vystavovateľmi sme našli aj viacerých našich členov ako firmy Ireks Enzyma, Old Herold Hefe alebo Kornfeil s.r.o. Čítať viac...

Zimný seminár zväzu – obnovená tradícia

Zimný seminár zväzu – obnovená tradícia

Informačné semináre poriadané Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov mali ešte v nedávnej minulosti svoj zvuk a tešili sa značnému záujmu našich členov. Tradične sa konali dvakrát do roka vo veľkej sále Strednej priemyselnej škole potravinárskej v Nitre. S cieľom obnoviť túto tradíciu, opäť priniesť našim členom nové informácie a zároveň vytvoriť priestor pre osobné kontakty i výmenu poznatkov a skúseností, sme pripravili Zimný informačný seminár. Seminár sa uskutočnil 14. februára v našich „domácich“ priestoroch SPŠP v Nitre a bol zameraný na aktuálne novinky v legislatíve a technológii. Zmenou oproti predchádzajúcim seminárom bolo, že nebol určený len pre členov zväzu. Na seminár sme pozvali aj členov obidvoch cechov, ale tiež neorganizovaných pekárov, cukrárov alebo cestovinárov. Čítať viac...

Pozvánka na 21. riadne Valné zhromaždenie

Pozvánka na 21. riadne Valné zhromaždenie

Vážení členovia zväzu, kolegyne, kolegovia 

v zmysle stanov Vás pozývame na 21. riadne Valné zhromaždenie Podnikateľského zväzu pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR , ktoré sa uskutoční dňa 13. apríla 2012 (piatok) o 13,00 hodine v Piešťanoch na adrese: AGRO CLUB – MILANDIA, Kuzmányho 1
Čítať viac...